угода

 • 33договір — до/гово/ру, ч. Взаємне зобов язання, письмова або усна угода про права та обов язки між державами, установами, підприємствами та окремими особами. •• Бодмере/йний до/гові/р документ, який підтверджує заставу судна для забезпечення позики.… …

  Український тлумачний словник

 • 34контракт — у, ч. Письмова угода, договір, за яким сторони, що його уклали, мають взаємні зобов язання. •• Біржови/й контра/кт договір між членами біржі відносно виконання угоди на поставку біржового товару проти його оплати. Валю/тний контра/кт угода… …

  Український тлумачний словник

 • 35транзакція — Транзакція: ділова операція [44 1] перебіг подій [43] угода [54] угода, домовленість [34] угода, то супроводжується взаємними поступками [37] …

  Толковый украинский словарь

 • 36мир — I (відсутність незгоди, ворожнечі, сварок; відсутність збройної боротьби між державами, народами, а також угода про припинення воєнних дій); спокій (відсутність війн, громадських безпорядків, заворушень тощо); замирення, примирення, примир я,… …

  Словник синонімів української мови

 • 37УГОЖДАТЬ — или угожать, угодить кому или на кого, сделать так, как другому любо, угодно, приятно или нужно. Он рад всякому угодить. На всех не угодишь; на всех и солнышко не угождает, не сноровит. Держит негодного человека, уж Бог весть, чем этот ему… …

  Толковый словарь Даля

 • 38ублажение — обхаживание, ублаготворение, угода, удовлетворение, угождение Словарь русских синонимов. ублажение сущ. • удовлетворение • ублаготворение Словарь русских синонимов. Контекст 5.0 Информатик. 2012 …

  Словарь синонимов

 • 39угодье — выгон, угода, пашня, сеноугодье, сельхозугодья, насаждение, пастбище, охотугодья, угодие, чинампа, сенокос Словарь русских синонимов. угодье сущ., кол во синонимов: 15 • бортище (1) • …

  Словарь синонимов

 • 40удовлетворение — Воздаяние, возмещение, возмездие, плата, отплата. Ср …

  Словарь синонимов

 • 41удовольствие — Наслаждение, отрада, приятность, услада, утеха, утешение. Мне доставляет удовольствие. Ср. . Прот. восторг. См. веселье доставлять удовольствие, находить удовольствие... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н.… …

  Словарь синонимов

 • 42а-мета — и, ж. 1) Угода на умовах рівної, паритетної оплати. 2) Венчурна підприємницька угода, учасники якої мають однаковий ризик …

  Український тлумачний словник

 • 43картель — I ю, ч. 1) ек. Одна з форм монополії, учасники якої для підвищення прибутку укладають угоду про поділ ринків збуту, розміри виробництва, рівень цін на продукцію тощо; характеризується збереженням комерційної та виробничої самостійності об єднаних …

  Український тлумачний словник

 • 44конвенція — ї, ж., дипл. Договір, угода між державами з якого небудь спеціального питання. •• Ми/тна конве/нція багатостороння міждержавна угода, що регулює режим митного оподаткування на товари, що їх імпортують з країн – учасниць цієї угоди. Міжнаро/дні… …

  Український тлумачний словник

 • 45оренда — и, ж. 1) Наймання, тимчасове користування будівлями, земельною ділянкою, обладнанням, виробничими площами, машинами і т. ін. на договірних засадах. •• Безстроко/ва оре/нда різновид орендних відносин, при яких об єкт передається в оренду наймачу… …

  Український тлумачний словник

 • 46союз — у, ч. 1) Тісна єдність, тісний зв язок між ким , чим небудь. || Спільне подружнє життя. || Угода, домовленість з ким небудь про щось. 2) Об єднання груп людей, організацій, держав для яких небудь спільних дій, спільної мети. •• Ми/тний сою/з… …

  Український тлумачний словник

 • 47стредл — а, ч., бірж. 1) На товарних ринках – поєднання одночасної купівлі одного товару з продажем іншого; на ринках акцій – угода, яка надає тримачеві цінних паперів право їх продавати або купувати за певною ціною. 2) Подвійний опціон або стелажна угода …

  Український тлумачний словник

 • 48Завіт - союз - заповіт — Грецький термін διαθήκη переважно вживали в Септуаґінті для перекладу єврейського berith, що означає «угоду» або «союз», чи то в політичному значенні (пор. 1 Цар. 20:34), чи навіть у подружньому (Мал. 2:14), а найчастіше «угоду союз» між Богом і… …

  Термінологічний довідник для богословів та редакторів богословських текстів